Τις παρακάτω εντολές του MemoServ μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στο IRC chat κανάλι του zougla.gr

/ms SEND [ψευδώνυμο] [κείμενο-μηνύματος] Στέλνει στο ψευδώνυμο που δίνεται, ένα μήνυμα που περιέχει το κείμενο-μηνύματος.

/ms SEND [κανάλι] [κείμενο-μηνύματος] Στέλνει στο κανάλι που δίνεται, ένα μήνυμα που περιέχει το κείμενο-μηνύματος.

/ms LIST [αριθμός] Εμφανίζει μία λίστα με το μήνυμα που έχετε ήδη.

/ms LIST [λίστα] Εμφανίζει μία λίστα με τα μηνύματα που έχετε ήδη.

/ms LIST NEW Εμφανίζει μία λίστα μόνο τα νέα (αδιάβαστα) μηνύματα.

/ms READ [αριθμός] Σας εμφανίζει το κείμενο του μηνύματος που ζητήσατε.

/ms READ [λίστα] Σας εμφανίζει το κείμενο των μηνυμάτων που ζητήσατε.

/ms READ LAST Σας εμφανίζει το κείμενο του τελευταίου μηνύματός σας.

/ms READ NEW Σας εμφανίζει το κείμενο των νέων μηνυμάτων σας.

/ms DEL [αριθμός] Διαγράφει το καθορισμένο μήνυμα.

/ms DEL [λίστα] Διαγράφει τα καθορισμένα μηνύματα.

/ms DEL ALL Διαγράφει όλα τα μηνύματα.

/ms RENUMBER Αναταξινομεί τα μηνύματά σας, αφαιρώντας τα «κενά» στη σειρά των αριθμών που προκλήθηκε απο τη διαγραφή κάποιων μηνυμάτων.

/ms SET NOTIFY ON Θα ενημερώνεστε για τα μηνύματα όταν συνδέεστε, όταν θα απενεργοποιείτε το /AWAY.

/ms SET NOTIFY LOGON Θα ενημερώνεστε για τα μηνύματα όταν συνδέεστε ή όταν απενεργοποιείτε το /AWAY.

/ms SET NOTIFY NEW Θα ενημερώνεστε για τα μηνύματα όταν αυτά στέλνονται σε σας.

/ms SET NOTIFY OFF Δε θα ενημερώνεστε για τα μηνύματά σας.

/ms SET LIMIT [όριο] Καθορίζει το μέγιστο αριθμό μηνυμάτων που μπορεί να έχει ένας χρήστης.

/ms SET LIMIT DEFAULT Επαναφέρει το όριο των μηνυμάτων στην προκαθορισμένη τιμή (40).

/ms INFO Εμφανίζει τις πληροφορίες για τον αριθμό μηνυμάτων που έχετε, πόσα από αυτά είναι αδιάβαστα και πόσα μηνύματα, συνολικά, μπορείτε να δεχτείτε.

/ms IGNORE ADD [ψευδώνυμο] Προσθέτει ένα ψευδώνυμο στη λίστα αγνόησης.

/ms IGNORE ADD [μάσκα] Προσθέτει μια μάσκα (της μορφής user@host) στη λίστα αγνόησης.

/ms IGNORE DEL [ψευδώνυμο] Διαγράφει ένα ψευδώνυμο στη λίστα αγνόησης.

/ms IGNORE DEL [μάσκα] Διαγράφει μια μάσκα (της μορφής user@host) στη λίστα αγνόησης.

/ms IGNORE LIST Εμφανίζει την τρέχουσα λίστα αγνόησης.