Τις παρακάτω εντολές του MemoServ μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στον IRC Server που φιλοξενεί το κανάλι του zougla.gr

/ms SEND [ψευδώνυμο] [κείμενο-μηνύματος] Στέλνει στο ψευδώνυμο που δίνεται, ένα μήνυμα που περιέχει το κείμενο-μηνύματος.

/ms SEND [κανάλι] [κείμενο-μηνύματος] Στέλνει στο κανάλι που δίνεται, ένα μήνυμα που περιέχει το κείμενο-μηνύματος.

/ms LIST [αριθμός] Εμφανίζει μία λίστα με το μήνυμα που έχετε ήδη.

/ms LIST [λίστα] Εμφανίζει μία λίστα με τα μηνύματα που έχετε ήδη.

/ms LIST NEW Εμφανίζει μία λίστα μόνο τα νέα (αδιάβαστα) μηνύματα.

/ms READ [αριθμός] Σας εμφανίζει το κείμενο του μηνύματος που ζητήσατε.

/ms READ [λίστα] Σας εμφανίζει το κείμενο των μηνυμάτων που ζητήσατε.

/ms READ LAST Σας εμφανίζει το κείμενο του τελευταίου μηνύματός σας.

/ms READ NEW Σας εμφανίζει το κείμενο των νέων μηνυμάτων σας.

/ms DEL [αριθμός] Διαγράφει το καθορισμένο μήνυμα.

/ms DEL [λίστα] Διαγράφει τα καθορισμένα μηνύματα.

/ms DEL ALL Διαγράφει όλα τα μηνύματα.

/ms SET NOTIFY ON Θα ενημερώνεστε για τα μηνύματα όταν συνδέεστε, όταν θα απενεργοποιείτε το /AWAY.

/ms SET NOTIFY LOGON Θα ενημερώνεστε για τα μηνύματα όταν συνδέεστε ή όταν απενεργοποιείτε το /AWAY.

/ms SET NOTIFY NEW Θα ενημερώνεστε για τα μηνύματα όταν αυτά στέλνονται σε σας.

/ms SET NOTIFY OFF Δε θα ενημερώνεστε για τα μηνύματά σας.

/ms INFO Εμφανίζει τις πληροφορίες για τον αριθμό μηνυμάτων που έχετε, πόσα από αυτά είναι αδιάβαστα και πόσα μηνύματα, συνολικά, μπορείτε να δεχτείτε.