Τις παρακάτω εντολές του NickServ μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στο IRC chat κανάλι του zougla.gr

/ns REGISTER [κωδικός] [email] Κατοχυρώνει το ψευδώνυμό σας στη βάση δεδομένων του NickServ.

/ns IDENTIFY [κωδικός] Λέει στον NickServ ότι είστε πραγματικά ο κάτοχος αυτού του ψευδωνύμου.

/ns DROP [κωδικός] Διαγράφει το ψευδώνυμό σας από τη βάση δεδομένων του NickServ.

/ns SHOWEXPIRE [ψευδώνυμο] Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο που απομένει μέχρι να λήξει ένα ψευδώνυμο.

/ns LINK [ψευδώνυμο] Κάνει link το ψευδώνυμο σας με κάποιο άλλο.

/ns UNLINK [ψευδώνυμο] Ακυρώνει το link με το ψευδώνυμο.

/ns ACCESS ADD [μάσκα] Προσθέτει μια μάσκα στη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.

/ns ACCESS DEL [μάσκα] Διαγράφει μια μάσκα στη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.

/ns ACCESS LIST Εμφανίζει τη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.

/ns SET PASSWORD [νέος-κωδικός] Αλλάζει τον κωδικό που χρησιμοποιήθηκε για να αναγνωριστείτε ως κάτοχος του ψευδωνύμου.

/ns SET LANGUAGE 1 Αλλάζει τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες όταν στέλνουν μηνύματα σε σας στα Αγγλικά.

/ns SET LANGUAGE 2 Αλλάζει τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες όταν στέλνουν μηνύματα σε σας στα Ελληνικά.

/ns SET URL [διεύθυνση] Συσχετίζει τη διεύθυνση URL που θα δώσετε, με το ψευδώνυμό σας.

/ns SET EMAIL [διεύθυνση] Συσχετίζει τη διεύθυνση e-mail που θα δώσετε, με το ψευδώνυμό σας.

/ns SET INFO [κείμενο] Ορίζει το κείμενο που θα εμφανίζεται στην εντολή INFO.

/ns SET KILL ON Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET KILL QUICK Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας σε 20 δευτερόλεπτα.

/ns SET KILL IMMED Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας κατευθείαν.

/ns SET KILL OFF Απενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET SECURE ON Ενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας του NickServ για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET SECURE OFF Απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας του NickServ για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET PRIVATE ON Ενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης του NickServ για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET PRIVATE OFF Απενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης του NickServ για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET NOOP ON Ενεργοποιεί την επιλογή χωρίς-op του NickServ.

/ns SET NOOP OFF Απενεργοποιεί την επιλογή χωρίς-op του NickServ.

/ns SET HIDE EMAIL ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη της διεύθυνσης e-mail σας.

/ns SET HIDE EMAIL OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη της διεύθυνσης e-mail σας.

/ns SET HIDE USERMASK ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη της τελευταίας διεύθυνσης με την οποία συνδεθήκατε.

/ns SET HIDE USERMASK OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη της τελευταίας διεύθυνσης με την οποία συνδεθήκατε.

/ns SET HIDE QUIT ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη του τελευταίου μηνύματος αποσύνδεσης.

/ns SET HIDE QUIT OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη του τελευταίου μηνύματος αποσύνδεσης.

/ns SET TIMEZONE [UTC-διαφορά] Ορίζει την διαφορά ώρας που θα χρησιμοποιείτε μεταξύ της τοπικής ώρας και της UTC (Universal Coordinated Time, γνωστή και ως GMT, Greenwich Mean Time) από έναν ολόκληρο αριθμό από ώρες ή ένα αλφαρηθμητικό της μορφής hh:mm.

/ns SET TIMEZONE [όνομα ζώνης] Ορίζει την διαφορά ώρας (ζώνη) που θα χρησιμοποιείτε, όπως GMT ή EDT.

/ns SET TIMEZONE DEFAULT Ορίζει την διαφορά ώρας (ζώνη) που θα χρησιμοποιείτε να είναι ίδια με αυτή των υπηρεσιών.

/ns UNSET URL Σας επιτρέπει να διαγράψετε το URL που έχει συσχετιστεί με το ψευδώνυμό σας.

/ns UNSET INFO Σας επιτρέπει να διαγράψετε το πληροφοριακό κείμενο που έχει συσχετιστεί με το ψευδώνυμό σας.

/ns RECOVER [ψευδώνυμο] [κωδικός] Σας επιτρέπει να πάρετε πίσω το ψευδώνυμό σας αν κάποιος άλλος το χρησιμοποιεί.

/ns RELEASE [ψευδώνυμο] [κωδικός] Απελευθερώνει κάθε κατακράτηση του ψευδωνύμου σας από τον NickServ εξ’ αιτίας αυτόματης αποσύνδεσης ή της χρήσης της εντολής RECOVER.

/ns GHOST [ψευδώνυμο] [κωδικός] Διακόπτει μια εικονική σύνδεση με το ψευδώνυμό σας.

/ns INFO [ψευδώνυμο] Εμφανίζει πληροφορίες για το ψευδώνυμο που θα δώσετε, όπως τον κάτοχο του ψευδωνύμου, την τελευταία διεύθυνση και ώρα σύνδεσης και τις επιλογές του ψευδωνύμου.

/ns INFO [ψευδώνυμο] [ALL] Εμφανίζει όλες πληροφορίες για το ψευδώνυμο που θα δώσετε, όπως τον κάτοχο του ψευδωνύμου, την τελευταία διεύθυνση και ώρα σύνδεσης και τις επιλογές του ψευδωνύμου, άσχετα αν αυτές αποκρύπτονται ή όχι.

/ns LISTCHANS Εμφανίζει την λίστα με τα ψευδώνυμα και τον συνολικό αριθμό καναλιών που έχετε κατοχυρώσει με το ψευδώνυμό σας.

/ns STATUS [ψευδώνυμο(α)] [ψευδώνυμο(β)]… Σας ενημερώνει για το αν ο χρήστης που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο που δώσατε, έχει αναγνωριστεί σαν κάτοχός του.