Τις παρακάτω εντολές του NickServ μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στον IRC Server που φιλοξενεί το κανάλι του zougla.gr

/ns REGISTER [κωδικός] [email] Κατοχυρώνει το ψευδώνυμό σας στη βάση δεδομένων του NickServ.

/ns CONFIRM [κωδικός-επιβεβαίωσης] Επικυρώνει την κατοχύρωση ενός ψευδωνύμου.

/ns IDENTIFY [κωδικός] Λέει στον NickServ ότι είστε πραγματικά ο κάτοχος αυτού του ψευδωνύμου.

/ns DROP [ψευδώνυμο] Διαγράφει το ψευδώνυμό σας από τη βάση δεδομένων του NickServ.

/ns AJOIN ADD [ψευδώνυμο] [κανάλι] Σας συνδέει αυτόματα στα κανάλια που θα ορίσετε.

/ns ALIST Εμφανίζει τα κανάλια που έχετε μόνιμο op(@).

/ns ACCESS ADD [μάσκα] Προσθέτει μια μάσκα στη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.

/ns ACCESS DEL [μάσκα] Διαγράφει μια μάσκα στη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.

/ns ACCESS LIST Εμφανίζει τη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.

/ns SET PASSWORD [νέος-κωδικός] Αλλάζει τον κωδικό που χρησιμοποιήθηκε για να αναγνωριστείτε ως κάτοχος του ψευδωνύμου.

/ns SET URL [διεύθυνση] Συσχετίζει τη διεύθυνση URL που θα δώσετε, με το ψευδώνυμό σας.

/ns SET EMAIL [διεύθυνση] Συσχετίζει τη διεύθυνση e-mail που θα δώσετε, με το ψευδώνυμό σας.

/ns SET KILL ON Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET KILL QUICK Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας σε 20 δευτερόλεπτα.

/ns SET KILL IMMED Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας κατευθείαν.

/ns SET KILL OFF Απενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET SECURE ON Ενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας του NickServ για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET SECURE OFF Απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας του NickServ για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET PRIVATE ON Ενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης του NickServ για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET PRIVATE OFF Απενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης του NickServ για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET HIDE EMAIL ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη της διεύθυνσης e-mail σας.

/ns SET HIDE EMAIL OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη της διεύθυνσης e-mail σας.

/ns SET HIDE USERMASK ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη της τελευταίας διεύθυνσης με την οποία συνδεθήκατε.

/ns SET HIDE USERMASK OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη της τελευταίας διεύθυνσης με την οποία συνδεθήκατε.

/ns SET HIDE QUIT ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη του τελευταίου μηνύματος αποσύνδεσης.

/ns SET HIDE QUIT OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη του τελευταίου μηνύματος αποσύνδεσης.

/ns RECOVER [ψευδώνυμο] [κωδικός] Σας επιτρέπει να πάρετε πίσω το ψευδώνυμό σας αν κάποιος άλλος το χρησιμοποιεί.

/ns INFO [ψευδώνυμο] Εμφανίζει πληροφορίες για το ψευδώνυμο που θα δώσετε, όπως τον κάτοχο του ψευδωνύμου, την τελευταία διεύθυνση και ώρα σύνδεσης και τις επιλογές του ψευδωνύμου.

/ns INFO [ψευδώνυμο] [ALL] Εμφανίζει όλες πληροφορίες για το ψευδώνυμο που θα δώσετε, όπως τον κάτοχο του ψευδωνύμου, την τελευταία διεύθυνση και ώρα σύνδεσης και τις επιλογές του ψευδωνύμου, άσχετα αν αυτές αποκρύπτονται ή όχι.

/ns STATUS [ψευδώνυμο(α)] [ψευδώνυμο(β)]… Σας ενημερώνει για το αν ο χρήστης που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο που δώσατε, έχει αναγνωριστεί σαν κάτοχός του.

Αν θέλετε να αφαιρέσετε την επιλογή url από το ψευδώνυμό σας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την εντολή χωρίς να προσθέσετε κείμενο.

Παράδειγμα: /ns SET URL